Ett skissalbum av Fredrika Bremer i Uppsala universitetsbibliotek

Författare
Fredrika Bremer
Genre
E-böcker, Historiska faksimil
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Touch & Turn 2004 Sverige 978-91-85034-12-3