Ett studium kring ande, själ och kropp D. 1, Människans tre dimensioner

Författare
Kenneth E. Hagin
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livets ord 1986 Sverige, Uppsala 42 sidor. 91-7866-005-X
Interskrift, Team offset 1983 Sverige, Herrljunga, Malmö 43 sidor.