Ett tvåhundraårsminne - tal vid Svenska Linné-sällskapets högtidssammankomst vid Råshult den 2 juni 1935

Författare
Robert Elias Fries
(Rob. E. Fries)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska Linné-sällskapet 1936 Sverige, Uppsala 6 sidor.