Ett urval dikter

Författare
Gustaf Fröding
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wahlström & Widstrand, Natur och kultur distributör 1991 Sverige, Stockholm 283 sidor. 22 cm 91-46-18747-2