Ett vitt och ensamt segel

Författare
Valentin Petrovič Kataev
(Valentin Katajev övers. av Gunnar Jacobsson och Per Wahlöö.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Folket i bild 1962 Sverige, Stockholm 310 sidor.
Arbetarkultur, Västan 1956 Sverige, Stockholm, Göteborg 352 sidor.