Etta eller uteblivet betyg - en jämförelse mellan de två senaste betygssystemen gällande uppföljningen på en grundskola av elever med lägre betyg i det tidigare systemet och elever som inte uppnår nivån för godkänt i det nuvarande betygssystemet

Författare
Lena Pettersson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pedagogiska institutionen, Univ. cop. 1999 Sverige, Uppsala 32 sidor.