Ettusen år med friherrliga ätten Rahden och dess ätteklan Bd 6, Slutlig uppföljning och komplettering

Författare
Thor Christopher Rahden
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1997 Sverige, Båstad ca 700 sidor. : faks., ill., kart.