Europäische Rechtsgeschichte und europäische Integration

Författare
(Redaktion: Kjell Å Modéer Heinz Mohnhaupt ....)
Genre
Festschrift
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutet för rättshistorisk forskning, Rönnells antikvariat distributör, åtta.45 tryckeri 2002 Sverige, Stockholm, Stockholm 212 sidor. 21 cm