Europas bästa skola - en skola för alla

Författare
Christer Romilson
Genre
Konferenspublikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärarförb. 1992 Sverige, Stockholm 24 sidor. 21 cm