Eusebii Caesariensis Evangelicae demonstrationis libri X

Författare
Eusebios av Caesarea.
(Donato Veronensi vertit cum indice locupletissimo.)
Målgrupp
Allmänhet
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
In aedibus Melchioris Novesiani 1539 Tyskland, Coloniae [18], clxxi [i.e. 342] sidor.