Evaluation of the Nordic Nutrition Recommendations 2012 - results from an external evaluation on the Nordic Recommendations 2012 project and suggested improvements on the structure and process for a future revision

Författare
Jessica Ahlin
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2016 Sverige, Uppsala 84 sidor. : ill.