Evaluation of the Weibull parameters by using the mean strength and the standard deviation of the strength values

Författare
Bill Bergman
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1986 Sverige 5 sidor.