Everyday American English dictionary

Författare
(Editor Richard A. Spears associate editor Linda Schinke-Llano consulting editor Betty Kirkpatrick)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
National Textbook Co. cop. 1984 USA, Lincolnwood, Ill 389 sidor. 0-8325-0337-1