Examen i ekonomi - och sedan? - 2003-2005 års lundaekonomer om utbildning och yrkesliv

Författare
(Sammanställd av Ola Holmström och Mattias Renehed.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utvärderingsenheten, Lunds universitet, Media-tryck 2008 Sverige, Lund, Lund 40 sidor. ill.