Excel 4 för Mac, steg för steg

Författare
Ragnar Weinz
(Ragnar och Ulla Britt Weinz.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell dataförl., Kristianstads boktr. 1992 Sverige, Stockholm, Kristianstad 288 sidor. diagr., tab. 25 cm