Microsoft Excel 5 för Windows - de första stegen

Författare
Ragnar Weinz
(Ragnar Weinz, Ulla Britt Weinz)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber 1996 Sverige, Stockholm 128 sidor. : diagr., tab. 25 cm 91-47-00039-2
Liber utbildning, Kristianstads boktr. 1994 Sverige, Stockholm, Växjö, Kristianstad 270 sidor. diagr., tab. 25 cm
Liber utbildning dataförl., Kristianstads boktr. 1994 Sverige, Stockholm, Kristianstad 274 sidor. ill., diagr., tab. 25 cm
Liber utbildning dataförl., Kristianstads boktr. cop. 1993 Sverige, Stockholm, Kristianstad 302 sidor. diagr., tab. 25 cm
Almqvist & Wiksell dataförl., Kristianstads boktr. 1992 Sverige, Stockholm, Kristianstad 292 sidor. ill., diagr., tab. 25 cm
Liber, Liber express distributör, Kristianstads boktr. 1991 Sverige, Stockholm, Växjö, Kristianstad 384 sidor. ill. 25 cm