Excel för PC

Författare
David Bolocan
(David Bolocan översättning: Göran Högberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Columna, Graphic Systems 1989 Sverige, Knivsta, Stockholm 363 sidor. ill. 24 cm