Excel i praktiken

Författare
Carl Townsend
(Carl Townsend översättning: Nils-Paul Nordin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pagina, Graphic Systems 1991 Sverige, Upplands Väsby, Göteborg xxv, [1], 662 sidor. ill., diagr., tab. 24 cm
Pagina, Gotab 1989 Sverige, Sollentuna, Stockholm xxii, 594 sidor. ill., diagr., tab. 23 cm