Except the Lord

Författare
Joyce Cary
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1966 Storbritannien, London 280 sidor.
Michael Joseph 1953 Storbritannien, London 286 sidor.