Exempelsamling i hållfasthetslära - sammanställd av exempel från exempelsamlingar och tentamensskrivningar vid de tekniska högskolorna i Norden

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kungl. Tekniska högskolan, Institutionen för hållfasthetslära, Borgström 1970 Sverige, Stockholm, Motala 426 sidor.