Mekanik i verkligheten, exempelsamling

Författare
Göran Wihlborg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LTH 2007 Sverige, Lund 106 sidor. : ill.
Avdelningen för hållfasthetslära, LTH 2005 Sverige, Lund 54 sidor. : ill.