Exorcismos de esti(l)o

Författare
Guillermo Cabrera Infante
(G. Cabrera Infante)
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
1976 , Barcelona 84-322-0289-4