Experiences from a construction of a job-exposure-matrice (JEM) for epidemiological studies concerning bladder cancer

Författare
Nils Plato
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Yrkesmedicinska kliniken, Karolinska sjukhuset 1987 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 10 sidor., 4 ref.