Experimenta electrica, transitum commotionis per aquam illustratia

Författare
Torbern Bergman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1773. Sverige, Uppsala