Experimental deformation of Augen-gneisses

Författare
Ove Alm
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1978 Sverige, Luleå