Experimentell användning av PRECIS indexering - spridning av litteratur inom energiproduktion och miljövård till industrianvändare och forskare

Författare
Kerstin McCarthy
(Kerstin McCarthy, Margareta Malmgren, Nancy Fjällbrant.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers tekn. högsk., Bibl. 1980 Sverige, Göteborg [4], 78 sidor. tab. 29 cm