Experimentella och kliniska undersökningar av njurfunktionen hos hund

Författare
Folke Persson
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1961 Sverige, Uppsala 21 sidor.