Experimentella och teoretiska studier av övergångskomplexet vid protonabstraktion

Författare
Nils-Åke Bergman
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1971 Sverige, Göteborg [2], 8 sidor.