Experiments in industrial democracy in Sweden

Författare
Lars Erik Karlsson
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kommittén för industriell demokrati 1970 Sverige, Stockholm S. 71-102