Explorations in Baltic medical history, 1850-2015

Författare
(Edited by Nils Hansson and Jonatan Wistrand.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
University of Rochester Press 2019 New York, Rochester, NY x, 260 pages 24 cm. 978-1-58046-940-1