Exploring the SPR methodology for monitoring of critical attributes in toxicity testing and bioproduction

Författare
Gunnar Bergström
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Department of Physics, Chemistry and Biology, Linköping University 2012 Sverige, Linköping 19 sidor. 978-91-7519-971-9
Linköping University Electronic Press 2012 Sverige, Linköping 19