Exponering för bromerade flamskyddsmedel vid intensivt datorarbete

Författare
K. Jakobsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för yrkes- och miljömedicin, Universitetet i Lund 2001 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Lund 6 sidor., 12 ref.