Exponeringsförhållanden, cancersjuklighet och dödlighet inom den svenska mineralullstillverkningsindustrin 1952-1990 - AMFO 1604

Författare
Nils Plato
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arbetsmiljöinstitutet 1993 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Solna 46 sidor., 20 ref.