Exponeringsklassificering och retrospektiv exponeringsuppskattning avseende mineralullsexponerade svenska trähusindustriarbetare - AMFO 1431

Författare
Per Gustavsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Yrkesmedicinska kliniken, Karolinska sjukhuset 1990 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 11 sidor., 11 ref.