Exposition universelle de 1878, Rapports du jury international. Introduction

Författare
Jules Simon
(Par Jules Simon)
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Imprimerie nationale 1880 Frankrike, Paris 576 sidor.