Externat eller internat vid inrättandet af läroanstalter för döfstumma?

Författare
J. Blomkvist
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lindhska bokh. 1876 Sverige, Örebro 95 sidor.