Externat eller internat vid inrättandet af läroanstalter för döfstumma?

Författare
Jehubba Blomkvist
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1876 Sverige, Örebro 96 sidor.