Ezra Pound and Roman poetry - a preliminary survey

Författare
Peter Davidson
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Rodopi 1995 Nederländerna, Amsterdam [xvi], 167 sidor. 90-5183-874-3