F. Matthias Alexander - the man and his work : memoirs of training in the Alexander technique, 1931-34

Författare
Lulie Westfeldt
(Lulie Westfeldt.)
Genre
Biografi
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Mouritz cop. 1998 England, London xvi, 176 sidor. ill. 22 cm. 978-0-9525574-2-5