Fäbodar i Oxberg = Budä i uxbjär del 1 - översikt av fäbodväsendet

Författare
(Projektledare: Lars Lundin, Oxberg och Stig Östberg, Gopshus)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Oxbergs hembygdsförening 2001 Sverige, Oxberg 28 sidor. : ill. + bilagor