Fäbodväsendet 1550-1920 - ett centralt element i Nordsveriges jordbrukssystem

Författare
Jesper Larsson
(Jesper Larsson.)
Genre
Kulturhistoria, theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet, Jamtli Förlag, Berntssons tr. 2009 Sverige, Uppsala, Östersund, Östersund 432 sidor. ill. 24 cm 978-91-7948-228-2, 978-91-86195-98-4