Fäbodväsendet i Ångermanland med sidoblick på förhållandena i närliggande landskap

Författare
Johan Nordlander
(I korthet framstäldt af Johan Nordlander.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Goth Bertil Johansson 2002 Sverige, Rättvik 46 sidor., [1] pl-.bl.
Norstedt 1885 Sverige, Stockholm 46 sidor. fig., musiknoter