Fäbodväsendet i övre Dalarna

Författare
Sigvard Montelius
(Sigvard Montelius.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Inst. för folklivsforskning, Avebe 1982 Sverige, Stockholm, Stockholm [2], 82 sidor. ill. 21 cm
Akademilitt. i samarbete med Inst. för folklivsforskning, Gotab 1977 Sverige, Stockholm, Stockholm 84 sidor. ill. 19 cm