Fähnrich Stahls Erzählungen

Originaltitel
Fänrik Ståls sägner
Författare
Johan Ludvig Runeberg
(Mit Zeichnungen von Albert Edelfelt Deutsch von Wolrad Eigenbrodt)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Söderström, Lilius & Hertzberg) 1907 Finland, Helsingfors 308 sidor.
Reclam 1904 Tyskland, Leipzig 160 sidor.
Hindrichs 1902 Tyskland, Leipzig [6], 218 sidor.
Niemeyer 1900 Tyskland, Halle a.S xxxv, 218 sidor.
1895 Tyskland, Berlin xiv, 121 sidor.
Meyer 1884 Tyskland, Rostock [2], vi, 200 sidor.