Fältmässig köksväxtodling, Studieplan - godkänd av Kungl. Lantbruksstyrelsen

Författare
Folke Axelsson
(Stig Malm)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LT, Seelig 1969 Sverige, Stockholm, Solna 63 sidor.