Fältmässig köksväxtodling, Studieplan - godkänd av Kungl. Lantbruksstyrelsen

Författare
Folke Axelsson
(Stig Malm)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LT, Seelig 1969 Sverige, Stockholm, Solna 63 sidor.
LT, Seelig, Kristianstads boktr. 1968 Sverige, Stockholm, Solna, Kristianstad 351 sidor. ill. 21 cm