Fälttecken för några svenska värvade förband i Preussen 1627 enligt en samtida beskrivning

Författare
Åke Meyerson
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1945 Sverige, Stockholm s. 137-140