Fänrik Ståls Sägner. En samling sånger af Johan Ludwig Runeberg. 1. Ny upplaga

Författare
Johan Ludvig Runeberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Beijers förlag 1875 Sverige, Stockholm 95 sidor.