Fänrik Ståls sägner D. 1-2 - en samling sånger

Författare
Johan Ludvig Runeberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1912 Sverige, Stockholm 2 vol. (124 118 sidor.)