Fänrik Ståls sägner Första delen - en samling sånger

Författare
Johan Ludvig Runeberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hawkinson & Engberg 1865 USA, Chicago 84 sidor. 16 cm